SANDI PLESETAN CAPJIKIAPOOLS


  KLik Dibawah ini untuk melihat Ramalan SONJI ...   

Seloso,Pon/19-03-2019


09:00
K.1* Keloro loro atine simboke,anake lanang gawe wirange.
11:00
K.2* Idep idep ngingu kewan kanggo kesenengan,jebul asile ngungkuli kuli bangunan.
13:00
K.3* Pedot balungane mergo kepluntir,bebasan cecak reko reko arep nyopir.
15:00
K.4* Asal usule seko njero alas,yen diolahi diwolak walik dipangan tanpo telas.
17:00
K.5* Senajan dadi priyayi sing pangkat,nanging sabar semanak karo rakyat.
19:00
K.6* Arep nglamar anake lurah ning mung digagas,mergo modale mung bondo awak waras.
21:00
K.7* Ngecipris rono rene koyo bakul ubat, sing dijak omong malah podo sambat.

PREDIKSI CAPJIKIAPOOLS (☆2☆5☆3☆) Luweh becik otak-atik dewe anggone ngeramal.